Voluntats anticipades

El document de voluntats anticipades (DVA) és el document mitjançant el qual una persona, major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, fa constar  les instruccions sobre els tractaments, les atencions mèdiques i  les cures  que desitja  rebre  o rebutjar quan es trobi en circumstàncies que no li permetin expressar la seva voluntat.

En aquest enllaç podreu trobar tota la informació referent als documents de voluntats anticipades, lleis etc…

http://dmd.cat/index.php/ca/