Grups d’ajuda mútua

Un GAM o Grup d’Ajuda Mútua és un grup de persones que:

Comparteixen un problema de salut o una situació social comuna.
Que es reuneixen per fer alguna cosa per a millorar aquest problema o aquesta situació.
Que es donen suport i informació en aquestes reunions de grup.
Que treuen un benefici personal i/o col·lectiu i de repercussió social.
El seu objectiu és donar-se suport i serveis materials o emocionals per tal d’alleugerar a la persona afectada, als seus familiars o als seus cuidadors. És un recurs social i sanitari, on les persones afectades d’alguna malaltia, conflicte personal o situació especial i també els professionals de la Sanitat, Serveis Socials o Educatius, poden trobar l’associació o el grup d’ajuda mútua adequat a la seva necessitat.

A Barcelona funcionen més de 180 grups i associacions d’Ajuda Mútua que treballen pel seu benestar social i el de la comunitat, donant serveis a les persones afectades per alguna malaltia, addicció o situació especial.

https://www.parcdesalutmar.cat/ca/usuaris/grupsajuda/