Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) és un servei públic de consum de l’Ajuntament de Barcelona que ofereix informació, orientació i assessorament a les persones consumidores.

La informació, l’educació i la mediació són les tasques de l’OMIC perquè, en les relacions de consum, es respectin els drets de les persones consumidores de Barcelona.

Els objectius de l’OMIC s’emmarquen en el projecte global de construcció d’una ciutat centrada en l’atenció a les persones i la qualitat de vida, fomentant la mediació i l’arbitratge com a mitjà de resolució de conflictes en el consum.

L’OMIC està inclosa en el Directori de Serveis Públics de Consum de Catalunya. 

https://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca