Oficina per la No Discriminació

L’Oficina per la No Discriminació lluita per garantir els drets de tothom i ajudar a construir una societat més justa i cohesionada. Per això, acompanya les persones que pateixen qualsevol tipus de discriminació, assessora jurídicament per denunciar-la i treballa per la sensibilització de la ciutadania de Barcelona.

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/ca