SITE igualtat digital suara

En poc temps, la digitalització i l’ús d’aparells electrònics ha passat a ser imprescindible en les nostres vides per relacionar-nos, realitzar tràmits administratius, cercar feina, etc. Aquest espai està pensat per a professionals i persones ateses amb la finalitat de reduir la bretxa digital, oferint  informació sobre espais de connectivitat a la ciutat de Barcelona, intineraris formatius per diferents nivells de coneixement i vídeos turorials per aquelles persones que siguin més autodidactes.  

https://sites.google.com/suara.coop/nodeigualtatdigital/inici