CUESB

És un servei d’atenció social permanent i universal, únic a la ciutat, que atén qualsevol situació d’urgència o emergència social durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Es fonamenta en els valors de servei públic universal, accessible, proactiu, preventiu i obert a la participació i a la col·laboració de la ciutadania i de les entitats del tercer sector.

https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/ca/canal/urgencies-i-emergencies-socials

Carrer de la Llacuna, 25, 08005 Barcelona

900 703 030