HORT URBÀ LLAVORS

“Llavors” és un projecte local d’horticultura ecològica sostenible dins de l’entorn urbà, on la diversitat, l’autogestió i les persones som els principals protagonistes. Oferim així un espai alternatiu d’oci, de desenvolupament personal i de participació comunitària al barri de la Marina del Port de la ciutat de Barcelona.

Més informació al seu Blog

https://horturballavors.wordpress.com/